Anhållan om understöd och grundförbättring av enskilda vägar

Kommunens understöd för underhåll av enskilda vägar kan ansökas senast 31.3.2012. Till skriftliga ansökningarna bör bifogas bokslut för år 2011 och revisorernas utlåtande samt protokollsutdrag ,av vilket val av funktionärer framgår.

Kommunens understöd för grundförbättring av enskilda vägar för åren 2013 kan ansökas senast den 30.6.2012. Till skriftliga ansökningarna bör kostnadskalkylen och tidtabellen bifogas.

Ansökningarna ska inlämnas under adress: Lappträsk kommun, miljönämnden, Lappträskvägen 20 A, 07800 Lappträsk.

Blanketter erhålls från tekniska byrån. Tilläggsuppgifter erhålls av byggnadsinspektör Ulla-Maija Turja tel. 510 8640.

Lappträsk den 20.2.2011

Miljönämnden