Förslag till detaljplan gällande Stenåldern området i Norrby framläggs till påseende under tiden 20.2-21.3.2012

.

Förslag till detaljplan gällande kvarter 122- 124 i Norrby ( Stenåldern området) framläggs till påseende under tiden 20.2.2012 -21.3.2012. Anmärkningar gällande förslaget kan tillställas planläggningskommittén under tiden för påseendet. Detaljplan  Planbeskrivning