Program för deltagande och bedömning för Ruha området finns till påseende

 

Uppgörandet av detaljplan för Ruha området i Porlom by i Lappträsk har blivit anhängigt. Planläggningen på området gäller egnahemshustomter och en värmecentral. Planläggare är Ramboll. Program för deltagande och bedömning finns till påseende på kommunens anslagstavla, kommunens webbplats samt i Porlom och Kapellby bibliotek.

Lappträsk 7.6.2010

Planläggningskommittén

Program för deltagande och bedömning (.rtf)