Kommunkansliet i Lappträsk är stängt under tiden 5.7-25.7.2010

Tekniska väsendet dejourerar på tfn (019) 510 8644.

Brådskande anmälningar till lantbrukskansliet görs per post.

Kommunkansliet är öppet normalt från måndag 26.7.2010.