Kommunfullmäktige sammanträder 16.6.2010 i Lampola

Kommunfullmäktige i Lappträsk sammanträder onsdagen 16.6.2010 med början kl. 18.30 i Lappträsk utbildningscentral, föreläsningssalen Lampola, Sjökullavägen 97, 07810 Ingermansby. Möteskallelsen är till påseende på kommunens anslagstavla och på kommunens webbplats. Föredragningslistan
Det justerade protokollet är framlagt till påseende måndagen 21.6.2010 i kommunkansliet kl. 09.00 – 17.00.
Lappträsk 9.6.2010
Aino Villikka
Kommunfullmäktiges ordf.