Markområde i Labby till salu

Lappträsk kommun erbjuder ett 5,6 ha stort markområde, som omfattar 10 tomter, till salu i Labby i Lappträsk. Området säljs som en helhet. Närmare uppgifter om området hittas här.

Tilläggsuppgifter ger kommundirektör Christian Sjöstrand, e-post förnamn.efternamn(at)lapinjarvi.fi eller tfn (019) 510 8628.

Anbuden sänds i slutet kuvert till Lappträsk kommun, kommunstyrelsen, Lappträskvägen 20 A, 07800 Lappträsk. Kuvertet märks ”Alberga”. Anbuden bör vara kommunstyrelsen till handa senast 31.3.2011 kl. 16. Kommunen förbehåller sig rätten att förkasta anbuden.

Kommunstyrelsen i Lappträsk 7.3.2011