Kommunfullmäktige sammanträder 16.3.2011 i Antik-Anna kl. 18.30

Kommunfullmäktige i Lappträsk sammanträder onsdagen 16.3.2011 med början
kl. 18.30 i Antik-Anna, Helsingforsvägen 1286 B, 07830 Pockar. Möteskallelsen är till påseende på kommunens anslagstavla och på kommunens webbplats.
Det justerade protokollet är framlagt till påseende måndagen 21.3.2011 i kommunkansliet kl. 09.00 – 17.00.
Lappträsk 9.3.2011
Aino Villikka
Kommunfullmäktiges ordf.