Riksdagsvalet 2011

Röstförrättningen underlättas om Ni tar med Er meddelandekortet som befolkningsregistercentralen sänt till alla röstberättigade vilkas adress är känd. Den röstande är skyldig att för valförrättaren styrka sin identitet.Förhandsröstning

Förhandsröstningen i kommunen ordnas enligt följande: Lappträsk kommungård, Lappträskvägen 20 A, 07800 Lappträsk, ons 6.4 – to 7.4 kl. 9-16, fre 8.4 kl. 9-14, lö 9.4-sö 10.4 kl. 10-14, må 11.4 kl. 9-17, ti 12.4 kl. 9- 16.

Labby branddepå, Backvägen 4, 07870 Skinnarby, to 7.4 kl. 9-12, Ungdomsföreningshuset Valola, Tuulennousu 6, 47350 Kimoböle, to 7.4 kl. 13-16

Röstning i anstalt

Röstningen i anstalter tillkännages de röstande genom kungörelser som anslås i ifrågavarande anstalt.

Hemmaröstning

Person, vars rörelse- eller funktionsförmåga är så begränsad, att han eller hon inte utan oskäliga svårigheter kan ta sig till röstnings- eller förhandsröstningsstället, får förhandsrösta hemma. En närståendevårdare enligt lagen om stöd för närståendevård (937/2005) som bor i samma hushåll som den som har rätt till hemmaröstning får rösta i samband med hemmaröstningen, om kommunen i fråga har antecknats som hans eller hennes hemort. Anmälan om hemmaröstning görs skriftligen eller per telefon till kommunens centralvalnämnd senast 5.4.2011 kl. 16.00 under adress Lappträskvägen 20 A, 07800 Lappträsk tfn (019) 510 860. Anmälningsblanketter fås från samservicen i kommunkansliet.

Röstning på valdagen

Valet förrättas söndag 17.4.2011. Vallokalerna är öppna kl. 9.00-20.00 och röstningsområden och –ställen är följande

Lappträsk södra röstningsområde Ungdomsföreningshuset Hemborg, Hopenbackvägen 10

Lappträsk mellersta röstningsområde Kapellby skola, Lappträskvägen 45

Lappträsk västra röstningsområde Färdighetshuset i Porlom, Skolstigen 4

Lappträsk norra röstningsområde Pukaron koulu, Gamlavägen 67 A

Röstförrättningen underlättas om Ni tar med Er meddelandekortet som befolkningsregistercentralen sänt till alla röstberättigade vilkas adress är känd. Den röstande är skyldig att för valförrättaren styrka sin identitet.

Lappträsk 21.3.2011

Centralvalnämnden