Sommararbetsplatsstöd för företag

 

kan sökas senast 17.6.2011. Företag, föreningar och lantbruksföretagare med Lappträsk som hemort kan ansöka om stöd för sysselsättande av ungdomar under sommaren. Ansökningarna behandlas i den ordningsföljd de tillställs kommunen. Stödet är 170 €/sysselsatt ungdom. Kommunen har reserverat anslag för stödande av att tio ungdomar sysselsätts. Noggrannare uppgifter gällande villkor för ansökning av stöd samt ansökningsblanketter erhålls från samservicepunkten i kommunkansliet tfn 510 8621 eller kommunens webb-plats under övrig service/samservice/blanketter.  På frågor svarar förvaltningssekreterare Susanne Sjöblom, tfn 510 8631 eller samservicepunkten.