Lovisa och övriga kommuner i Nyland följer THL:s rekommendationer om coronavaccinationer

Coronavaccin ges i Nyland enligt rekommendationer av Institutet för hälsa och välfärd (THL).

THL:s rekommendationer för coronavaccinationer grundar sig på en medicinsk och epidemiologisk bedömning om vaccinationernas inverkan på befolkningsnivå samt på den nationella vaccinationsstrategin.

Om du fyllt 65 år eller hör till en medicinsk riskgrupp kan du ta höstens boosterdos av coronavaccinet samtidigt med det avgiftsfria influensavaccinet. Noggrannare information om höstens vaccinationer hittar du på vår webbplats: https://www.loviisa.fi/sv/coronavaccination/ samt https://www.loviisa.fi/sv/nyheter/vaccinationer-mot-sasonginfluensa-startar-7-11-2022-i-lovisa-och-lapptrask/

I Nyland följer man fortfarande noggrant med hur coronaepidemiläget utvecklas. Vi uppmuntrar fortfarande alla att skaffa sig coronavaccin enligt rekommendationerna.

Mer information: THL:s nationella rekommendationer om coronavaccinationer har en stabil grund – meddelande 16.11.2022