Kom ihåg att anmäla kompostering!

Enligt den förnyade avfallslagen ska egen behandling av bioavfall som sker på en fastighet, dvs. kompostering, dess inledande, ändring och avslutande anmälas till kommunens avfallshanteringsmyndighet, Kymmene avfallsnämnd.

Komposteringsanmälan ska göras både på en tätort och i glesbygden och även om man på fastigheten endast komposterar under en del av året, såsom till exempel i en fritidsbostad. Anmälningsskyldigheten gäller endast kompostering av bioavfall som uppstår i köket (livsmedelsavfall). Ingen anmälan behöver göras om kompostering av trädgårdsavfall.

Kompostering minskar mängden slutavfall som uppstår, och då kan fastigheten ansöka om ett förlängt tömningsintervall för slutavfallskärlet.

Om du redan har börjat kompostera kan du göra anmälan redan nu, men senast 1.1.2023. Komposteringsanmälan ska förnyas med fem års mellanrum. Om man inleder komposteringen till exempel nästa år, behöver ingen anmälan göras före det. Kompostering är dock helt frivilligt.

Hur får jag kompostera?

Bioavfall får endast komposteras i en kompostbehållare som är utformad för det, sluten och väl ventilerad och till vilken skadedjur inte har tillgång. (Kompostbehållaren får inte ha sprickor på över 7 mm.) Inget annat än komposterbart avfall får placeras i kompostbehållaren. Kompostbehållaren ska skötas enligt anvisningarna, eftersom komposteringen inte får orsaka en risk för hälsan eller miljön.

Kompostbehållarens kapacitet ska ställas i förhållande till mängden livsmedelsavfall som uppstår på fastigheten. Storleken på en kompostbehållare för en familj på fyra personer skulle t.ex. vara cirka 200–300 l. Kompostering i en sommarbostad kan också ske med till exempel en mulltoalett.

Om du använder bokashi-metoden ska bioavfallet komposteras i kompostbehållaren efter bokashi-behandlingen.

Kan jag skaffa en gemensam kompostbehållare?

Kompostbehållaren kan också vara gemensam för flera fastigheter. Om intilliggande grannar grundar en gemensam kompostbehållare, överenskoms de personer som ansvarar för kompostbehållaren och kostnaderna tillsammans. I tätorter innebär detta endast närliggande grannar, eftersom avfall i regel inte får transporteras långa sträckor. I glesbygder tillämpas kilometergränsen på fem kilometer eller fastigheter längs med samma privata väg som nämns i avfallshanteringsföreskrifterna. Ansvarspersonen för den gemensamma kompostbehållaren ska anmäla alla bostadshus som använder den gemensamma kompostbehållaren på komposteringsblanketten.

Kompostering är ett alternativ till separat insamling av bioavfall

Den separata insamlingen av bioavfall från egnahems- och parhus med stöd av avfallslagen planeras börja 1.5.2024 i Kouvola, Kotka och Fredrikshamn centralorter. I samband med reformen av avfallshanteringsföreskrifterna kan skyldigheten till separat insamling senare utvidgas även till mindre tätorter. Bioavfallskärlet kan vara ens egen eller delas av flera fastigheter. Om du komposterar ditt bioavfall, behöver du inte ansluta dig till den separata insamlingen.

Komposteringsanmälningarna, både den elektroniska versionen och utskriftsversionen finns på adressen https://www.kymenjatelautakunta.fi/sv/arendehantering/

Om du vill ha mer detaljerad rådgivning i komposteringsfrågor finns den behändiga komposteringsguiden och avfallsrådgivarens kontaktuppgifter på Kymenlaakson Jätes webbplats. www.kymenlaaksonjate.fi/neuvonta/kompostointi/

Kymmene avfallsnämnd är den regionala avfallshanteringsmyndigheten. Verksamhetsområdet omfattar Fredrikshamn, Itis, Kotka, Kouvola, Lappträsk, Miehikkälä, Mäntyharju, Pyttis och Vederlax kommuner samt Pertunmaa från och med 1.1.2023. Kouvola är ansvarskommun.

Mer information: https://www.kymenjatelautakunta.fi/sv/kymmene-avfallsnamnd/

Satu Äikäs, projektarbetare, tfn 020 615 1035,

satu.aikas(at)kouvola.fi

Katja Kangas, avfallshanteringschef, tfn 020 615 8143,

katja.kangas(at)kouvola.fi