Muistathan ilmoittaa kompostoinnista!

Uudistetun jätelain mukaan kiinteistöllä tapahtuvasta biojätteen omatoimisesta käsittelystä eli kompostoinnista, sen aloittamisesta, muuttamisesta ja lopettamisesta tulee ilmoittaa kunnan jätehuoltoviranomaiselle, Kymen jätelautakunnalle.

Kompostointi-ilmoitus tulee tehdä sekä taajamassa että haja-asutusalueella ja vaikka kiinteistöllä kompostoitaisiin vain osan aikaa vuodesta, kuten esimerkiksi vapaa-ajan asunnolla. Ilmoitusvelvollisuus koskee vain keittiössä syntyvän biojätteen (elintarvikejäte) kompostointia. Puutarhajätteen kompostoinnista ei tarvitse tehdä ilmoitusta.

Kompostointi vähentää syntyvän loppujätteen määrää ja silloin kiinteistö voi hakea loppujäteastialle pidennettyä tyhjennysväliä.

Mikäli olet jo aloittanut kompostoinnin, ilmoituksen voi tehdä jo nyt, mutta viimeistään 1.1.2023. Ilmoitus kompostoinnista tulee uusia viiden vuoden välein. Jos kompostoinnin aloittaa vasta esimerkiksi ensi vuonna, ei ilmoitusta sitä ennen tarvitse tehdä. Kompostointi on kuitenkin täysin vapaaehtoista.

Miten saan kompostoida? 

Biojätettä saa kompostoida vain sitä varten suunnitellussa, suljetussa ja hyvin ilmastoidussa kompostorissa, johon haittaeläinten pääsy on estetty. (Kompostorissa ei saa olla yli 7 mm rakoja) Kompostiin ei saa laittaa muuta kuin kompostoituvaa jätettä. Kompostoria on hoidettava ohjeiden mukaisesti, koska kompostoinnista ei saa aiheutua vaaraa terveydelle tai ympäristölle.

Kompostorin kapasiteetti tulee suhteuttaa kiinteistöllä syntyvän elintarvikejätteen määrään, esim. nelihenkisen perheen kompostorin koko olisi noin 200-300 l. Kesäasunnolla kompostointi voi tapahtua myös esimerkiksi kompostikäymälän avulla.

Jos käytät bokashi-menetelmää, tulee biojätteet kompostoida kompostorissa bokashi-käsittelyn jälkeen.

Voiko hankkia kimppakompostorin?

Kompostori voi olla myös useamman kiinteistön yhteinen. Mikäli lähinaapurit perustavat yhteisen kompostikimpan, sovitaan kompostorista vastaavasta henkilöstä ja kuluista yhdessä. Taajama-alueella tämä tarkoittaa vain lähinaapureita, koska lähtökohtaisesti jätteitä ei saa kuljetella pitkiä matkoja. Haja-asutusalueella sovelletaan jätehuoltomääräyksissä mainittua viiden kilometrien kilometrirajaa tai saman yksityistien varrella olevia kiinteistöjä. Yhteisen kompostorin vastuuhenkilön on ilmoitettava kompostointilomakkeella kaikki asuinrakennukset, jotka käyttävät yhteistä kompostoria.

Kompostointi on vaihtoehto biojätteiden erilliskeräykselle

Biojätteiden erilliskeräys omakoti- ja paritaloista alkaa jätelain nojalla Kouvolan, Kotkan ja Haminan keskustaajamissa näillä näkymin 1.5.2024. Jätehuoltomääräysten uudistuksen yhteydessä erilliskeräysvelvoitetta voidaan myöhemmin laajentaa myös pienempiin taajamiin. Biojäteastia voi olla oma tai useamman kiinteistön yhteinen. Mikäli kompostoit biojätteesi, sinun ei tarvitse liittyä erilliskeräykseen.

Kompostointi-ilmoitukset, sekä sähköinen että tulostettava versio löytyvät osoitteesta www.kymenjatelautakunta.fi/asiointi

Mikäli haluat tarkempaa neuvontaa kompostointiasioissa, Kymenlaakson Jätteen sivuilta löytyy kätevä kompostointiopas sekä jäteneuvojan yhteystiedot.

www.kymenlaaksonjate.fi/neuvonta/kompostointi

Kymen jätelautakunta on alueellinen jätehuoltoviranomainen. Toiminta-alue kattaa Haminan, Iitin, Kotkan, Kouvolan, Lapinjärven, Miehikkälän, Mäntyharjun, Pyhtään ja Virolahden kunnat sekä 1.1.2023 alkaen myös Pertunmaan. Kouvola on vastuukunta.

Lisätietoja:

www.kymenjatelautakunta.fi 

Satu Äikäs, projektityöntekijä, puh. 020 615 1035,

satu.aikas (at)kouvola.fi

Katja Kangas, jätehuoltopäällikkö, puh. 020 615 8143,

katja.kangas(at)kouvola.fi