Kunnanhallitus on hyväksynyt Lapinjärven talousarvio vuodelle 2023 ja -suunnitelma lähivuosille

Lapinjärven kunnanhallitus käsitteli vuoden 2023 talousarviota ja -suunnitelmaa kokouksessaan eilen. Talousarvio etenee tästä valtuuston käsittelyyn, valtuuston kokous on joulukuun 7. päivä.

Vuoden 2023 talousarvion valmistelu on tapahtunut haastavassa ja vaikeasti ennustettavassa toimintaympäristössä. Hyvinvointialuemuutoksen tuomat hallinnolliset muutokset ja Ukrainassa käynnissä olevan sodan mukanaan tuomat vaikutukset muun muassa talouteen ja energiansaantiin aiheuttavat suurta epävarmuutta tulevan vuoden taloudesta.

-Tavoitteena meillä on ollut haastavasta toimintaympäristöstä huolimatta toimintoja kehittävä ja palvelut turvaava talousarvio, joka on myös taloudellisesti vastuullinen, kertoo kunnanjohtaja Jarkko Sorvanto.

Vuosi 2023 tuo historiallisesti merkittäviä muutoksia kunnan talouteen ja toimintaan. Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden järjestämisvastuu on jatkossa Itä-Uudenmaan hyvinvointialueella, joka aloittaa toimintansa 1.1.2023. Samalla kunnan talousarviosta noin puolet siirtyy hyvinvointialueelle vuoteen 2022 verrattuna. Talousarvion toimintamenot ovat noin 9,85 miljoonaa euroa, kun tämän vuoden talousarviossa menot ovat noin 20,7 miljoonaa euroa.

Toimintamenoilla mitattuna sivistys- ja hyvinvointipalvelut toimiala on suurin toimiala vuonna 2023 noin 4,9 miljoonan euron budjetilla. Tekniset palvelut toimialan toimintamenot ovat noin 3 miljoonaa euroa, ja konsernihallinto toimialan menot noin 1,9 miljoonaa euroa.

-Osana hyvinvointialuemuutosta palkataan Lapinjärvelle hyvinvointikoordinaattoria vakituiseen työsuhteeseen ja muutenkin Lapinjärvellä panostetaan kuntalaisten hyvinvointiin uudella vakituisella liikunnanohjaajalla/-neuvojalla, kertoo kunnanhallituksen puheenjohtaja Kim Jordas.

Verotulojen arvio vuodelle 2023 on n. 5,2 miljoonaa euroa. Kunnan tuloveroprosentti on 8,86 % vuonna 2023, kun kaikkien kuntien veroprosentti laskee 12,64 prosenttiyksikköä vuoden 2022 veroprosentista. Valtio leikkaa kaikkien kuntien yhteisöveron tuotosta kolmanneksen. Kiinteistöveroprosentit säilyvät ennallaan. Kuntien valtionosuusjärjestelmä uudistuu osittain hyvinvointialueuudistuksen takia. Lapinjärvi saa arviolta noin 2,6 miljoonaa euroa valtionosuustuloja, mikä on noin 5,9 miljoonaa euroa vähemmän kuin tänä vuonna.

Vuoden 2023 talousarvio on lievästi ylijäämäinen, noin 62 000 euroa.

Lähivuosien investointisuunnitelmassa suurin investointi on Kirkonkylän jätevedenpuhdistamon investointi. Ensi vuoden investointien määrä on yhteensä noin kaksi miljoonaa euroa, josta jätevedenpuhdistamon osuus on miljoona euroa. Kunnan lainamäärää on lyhennetty merkittävästi vuonna 2022. Uutta lainaa on jätevedenpuhdistamon investointiin nostettava, mutta kunnan lainakanta pysyy tästä huolimatta kohtuullisella tasolla lähivuosina.

Lisätiedot:

kunnanjohtaja Jarkko Sorvanto 044 709 8655

kunnanhallituksen puheenjohtaja Kim Jordas 0400 720 690