Inbjudan för allmänheten förbättring av riksväg 6 mellan Forsby-Kouvola

Förbättring av riksväg 6 mellan Forsby–Kouvola, Lovisa, Lappträsk, Kouvola, åtgärdsplan
Närings-, trafik- och miljöcentralen (NTM-centralen) i Sydöstra Finland och i Nyland uppgör en plan om en förbättring av riksväg 6 mellan Forsby– Kouvola.

Utredningen av åtgärderna är en allmänn förundersökning. Som ett preliminärt måltillstånd har uppsatts att förbättra riksväg 6 med fortsättande omkörningsfiler från Forsby till Kouvola.

Plananslutningarna på ovannämnda sträcka tas bort och som målsituation kommer inträdet till riksvägen att ske genom de nya planskilda anslutningar som kommer att byggas och de nuvarande planskilda anslutningarna. De nuvarande planskilda anslutningarna kommer att förbättras. Dessutom är som målsättning att göra en ny parallell vägförbindelse på hela planeringsområdet. Också förbindelser för fotgängare och cyklande, kollektivtrafik samt pendelparkering kommer att utvecklas.

Tillfället kommer att arrangeras den 30.11.2022 kl. 17.00–19.00.
Kaffe serveras mellan kl. 16.30–17.00. Plats: Civiltjänstcentralen i Lappträsk, Sjökullavägen 97, 07810 Ingermansby.

Vid presentationstillfället kan man bekanta sig med utkasten till planen samt ge respons. Mer information om projektet kan fås på webbsidorna https://vayla.fi/vt-6-parantaminen-valilla-koskenkyla-kouvola Tillfället är öppet för områdets alla invånare, markägare och andra intressenter. NTM-centralen i Sydöstra Finland hanterar personuppgifter som är nödvändiga för uppgörandet av planen. Om du vill veta mera om dataskyddspraxisen inom vägplanering kan du bekanta dig med webbplatsens dataskyddsavsnitt på adressen www.ely-keskus.fi/sv/tietosuoja.

Inbjudan är publicerad på informationsnätet på adressen den 15.11.2022 www.ely-keskus.fi/sv/kuulutukset.

Tilläggsuppgifter angående planen kan fås av: AFRY Finland Petteri Hulkko, tfn 040 764 2162, petteri.hulkko@afry.com, NTM-centralen i Sydöstra Finland, Vesa Koistinen, tfn 029 502 9179, vesa.koistinen@ely-keskus.fi, NTM-centralen i Nyland, Anna Elf, tfn 0295 021 395, anna.elf@ely-keskus.fi

Välkommen!
NTM-centralen i Sydöstra Finland och i Nyland