Lappträsk öppna Minnescafén

I dessa för allmänheten öppna och avgiftsfria tillställningar pratar vi om viktiga ämnen som berör minnet. Välkommen med och lyssna och delta, vi bjuder på kaffe.

Tillställningar

Tilläggsuppgifter: Emilia Eklund: 044 750 5415 eller emilia.eklund(at)muistihelsinki.fi