LAPPTRÄSK KOMMUN ANHÅLLAN OM UNDERSTÖD OCH GRUNDFÖRBÄTTRING AV ENSKILDA VÄGAR

Kommunens understöd för underhåll av enskilda vägar för 2022 kan ansökas senast 30.3.2023 kl 16.00.Till skriftliga ansökningarna bör bifogas bokslut för år 2022 och revisorernas utlåtande samt protokollsutdragen,av vilket val av funktionärer framgår.

Kommunens understöd för grundförbättring av enskilda vägar för åren 2024 kan ansökas senast den 29.6.2023 kl 16.00. Till skriftliga ansökningarna bör kostnadskalkylen och tidtabellen bifogas.

För att vara berättigad till bidrag måste vägbolagets aktuella kontaktuppgifter vara uppdaterade i lantmäteriets register över privata vägar och väginformationen finnas i det nationella datasystemet för väg- och gatunät. (Digiroad).

Ansökningarna ska inlämnas under adress: Lappträsk kommun, Lappträskvägen 20 A, 07800 Lappträsk.

Lappträsk den 15.2.2023
Tekniska nämnden