Meddelande om den förnyade hemsidan

Lappträsk kommuns hemsida förnyas i månadsskiftet.

Projektet för uppdatering av webbplatsen Lapinjarvi.fi inleddes i slutet av 2022 och den uppdaterade hemsidan kommer att tas i bruk runt månadsskiftet. Sidorna kommer att vara tillgängliga under hela ändringsprocessen, så ändringen i sig kommer inte att orsaka något avbrott för webbplatsanvändaren.

Den viktigaste förändringen är att menyerna på hemsidan och navigeringen från hemsidan till de olika tjänsterna har förenhetligats. På den uppdaterade hemsidan kan man navigera och söka information från startsidan genom att klicka direkt på titeln på den önskade tjänsten.

I mobilt läge (smartphone, surfplatta osv.) visas rubrikerna genom att trycka på knappen ”Meny” på vänster sida