Invånarnas välfärd kartläggs med en enkät – deltag du också!

Lappträsk kommun och Lovisa stad reder med enkäten ut sina invånares välfärd. Du kan besvara enkäten på nätet eller via pappersblankett. Enkäten som är öppen för invånare i Lappträsk och Lovisa kan besvaras fram till den 19.2.2023.

Du kan svara på enkäten här

Syftet med denna enkät är att höra invånarnas röst och samla in resultat som vittnar om subjektiv välfärd. Enkätens resultat utnyttjas vid upprättandet av en gemensam välfärdsöversikt 2022 för Lappträsk kommun och Lovisa stad. Lappträskbornas och Lovisabornas synpunkter och upplevelser av välfärd ger värdefull information för att stödja arbetet med att främja hälsa och välfärd. Enkäten om välfärd genomförs årligen. Den första enkäten genomfördes våren 2021. Med enkäten samlas in information från de olika områdena i Lappträsk och Lovisa enligt befolkningsgrupper.

I enkäten frågas det bland annat hur belåtna invånarna är med sin livssituation och boendemiljö. Som en del av enkäten reder man också ut invånarnas åsikter om hur hemkommunen har lyckats med frågor som är viktiga för barn och unga samt vilka frågor som kräver utveckling. Lappträsk och Lovisa är samarbetspartner för UNICEFs modell för den Barnvänliga kommunen.

Man kan även besvara enkäten i blankettform på papper på följande ställen:

  • Lappträsk kommun/servicepunkt
  • Bibliotek

Mer information enkäten om välfärd:

Välfärdskoordinator
Tiia Gustavson
etunimi.sukunimi(at)lapinjarvi.fi
044 720 8689