Asukkaiden hyvinvointia kartoitetaan kyselyllä – vastaa sinäkin!

Lapinjärven kunta ja Loviisan kaupunki selvittävät kyselyllä asukkaidensa hyvinvointia. Kyselyyn voi vastata verkossa tai paperilomakkeella. Lapinjärven ja Loviisan asukkaille kohdennettu kysely on avoinna 19.2.2023 asti.

Kyselyyn voi vastata tässä

Kyselyn tarkoituksena on asukkaiden äänen kuuleminen ja kokemuksellisesta hyvinvoinnista kertovien tulosten saaminen. Kyselyn tuloksia hyödynnetään Lapinjärven kunnan ja Loviisan kaupungin yhteisen hyvinvointikatsauksen 2022 laadinnassa. Lapinjärveläisten ja loviisalaisten näkemykset ja kokemukset hyvinvoinnistaan antavat arvokasta tietoa terveyden ja hyvinvoinnin (hyte) edistämistyön tueksi. Hyvinvointikysely tehdään vuosittain. Ensimmäinen kysely tehtiin keväällä 2021. Kyselyllä kootaan tietoa Lapinjärven ja Loviisan eri alueilta väestöryhmittäin.

Kyselyssä tiedustellaan muun muassa asukkaiden tyytyväisyyttä elämäntilanteeseensa ja asuinympäristöönsä. Osana kyselyä selvitetään myös asukkaiden näkemyksiä siitä, miten asuinkunta on onnistunut lapsille ja nuorille tärkeissä asioissa ja mitkä asiat kaipaavat kehittämistä. Lapinjärvi ja Loviisa ovat UNICEFin Lapsiystävällinen kunta -mallin yhteistyökumppaneita.

Kyselyyn voi vastata myös paperilomakkeella seuraavissa paikoissa:

  • Yhteispalvelupiste, Lapinjärven kunnantalo
  • Kirjasto

Lisätietoja hyvinvointikyselystä:

Hyvinvointikoordinaattori
Tiia Gustavson
etunimi.sukunimi(at)lapinjarvi.fi
044 720 8689