LAPPTRÄSK KOMMUN söker till ett arbetsavtalsförhållande som är i kraft tillsvidare en ny TEKNISK ARBETSLEDARE

Tekniska tjänsten i kommunen sköter om och ansvarar för kommunens samhällsteknik, fastighetsfunktioner och kollektivtrafik så, att man till kommuninvånarna kan garantera ett fungerande, trivsamt och tryggt samhälle med konkurrenskraftiga servicepriser genom att smidigt använda kommunens egna personal och utomstående entreprenörer.

Tekniska tjänsterna omfattar förvaltning, vattentjänst, nybygge, fastighetsunderhåll, avfallshantering, underhåll av vägar, parker och övriga allmänna områden, väg- och trafikärenden, mätningsverksamhet, försäkringar och försäljning av tjänster. Den tekniska arbetsledaren är underställd kommunens tekniska direktör.

Platsen besätts snarast möjligt.

Vi förutsätter

– yrkeshögskoleexamen (eller tidigare teknikerexamen)

– kännedom om tekniska sektorn

– praktisk erfarenhet av ledarskap

– kunskaper i båda inhemska språken

Ansökningarna riktas till tekniska nämnden i Lappträsk under adress, Lappträskvägen 20 A, 07800 LAPPTRÄSK, märk kuvertet med ”Teknisk arbetsledare”. Ansökningarna ska vara oss till handa senast måndagen 09.01.2012 kl. 12.00.

Lön i enlighet med avtal för tekniska sektorn. Sökanden kan avge egna löneanspråk. Övriga förmåner i enlighet med avtalet för tekniska sektorn. Prövotiden är 4 månader.

Tekniska direktören Jouko Toropainen, 0500-429 859 och tekniska nämndens ordförande Stefan Carlsson, 0400-375 983 svarar på frågor berörande tjänsten som teknisk direktör.

Du kan bekanta dig med Lappträsk kommun under adress www.lapptrask.fi

 

.

Lappträsk 14.12.2011

Tekniska nämnden.