Presidentvalet 2012

 

Förhandsröstning 

Förhandsröstningen i kommunen ordnas enligt följande: Lappträsk kommungård, Lappträskvägen 20 A, 07800 Lappträsk. Första valet ons 11.1. – to 12.1. kl. 9-16, fre 13.1. kl. 9-14, lö 14.1.-sö 15.1. kl. 10-14, må 16.1. kl. 9-17, ti 17.1. kl. 9- 16. Eventuella andra valet ons 25.1. – to 26.1. kl. 9-16, fre 27.1. kl. 9-14, lö 28.1.-sö 29.1. kl. 10-14, må 30.1. kl. 9-17, ti 31.1. kl. 9- 16. Porlom bibliotek, Mörskomvägen 4, 07820 Porlom. Första valet ons 11.1. kl. 10-13. Det eventuella andra valet ons 25.1. kl. 10-13. Labby branddepå, Backvägen 4, 07870 Skinnarby. Första valet to 12.1. kl. 9-12. Det eventuella andra valet to 26.1. kl. 9-12. Ungdomsföreningshuset Valola, Tuulennousu 6, 47350 Kimoböle. Första valet to 12.1. kl. 13-16. Det eventuella andra valet to 26.1. kl. 13-16.

Röstning i anstalt

Röstningen i anstalter tillkännages de röstande genom kungörelser som anslås i ifrågavarande anstalt.

Hemmaröstning

Person, vars rörelse- eller funktionsförmåga är så begränsad, att han eller hon inte utan oskäliga svårigheter kan ta sig till röstnings- eller förhandsröstningsstället, får förhandsrösta hemma. En närståendevårdare enligt lagen om stöd för närståendevård (937/2005) som bor i samma hushåll som den som har rätt till hemmaröstning får rösta i samband med hemmaröstningen, om kommunen i fråga har antecknats som hans eller hennes hemort. Anmälan om hemmaröstning görs skriftligen eller per telefon till kommunens centralvalnämnd vid det första valet senast tisdag 10.1.2012 kl. 16.00 och vid det eventuella andra valet ska anmälan göras senast tisdag 24.1.2012 kl. 16 under adress Lappträskvägen 20 A, 07800 Lappträsk tfn (019) 510 860. Anmälningsblanketter fås från samservicen i kommunkansliet.

Röstning på valdagen

Det första valet förrättas söndag 22.1.2012 och det eventuella andra valet söndag 5.2.2012. Vallokalerna är öppna kl. 9.00-20.00 och röstningsområden och –ställen är följande

Lappträsk södra röstningsområde Ungdomsföreningshuset Hemborg, Hopenbackvägen 10

Lappträsk mellersta röstningsområde Kapellby skola, Lappträskvägen 45

Lappträsk västra röstningsområde Porlom Färdighetshuset i Porlom, Skolstigen 4

Lappträsk norra röstningsområde Pukaron koulu, Gamlavägen 67 A

Röstförrättningen underlättas om Ni tar med Er meddelandekortet som befolkningsregistercentralen sänt till alla röstberättigade vilkas adress är känd. Den röstande är skyldig att för valförrättaren styrka sin identitet.

  

Lappträsk 27.12.2011

Centralvalnämnden