Kommunfullmäktige sammanträder 14.12.2011 i Församlingshemmet kl. 18.00

 

 

Kommunfullmäktige i Lappträsk sammanträder onsdagen 14.12.2011 med början kl. 18.00 i Lappträsk Församlingshem, Lappträskvägen 24 B, 07800 Lappträsk. Möteskallelsen är till påseende på kommunens anslagstavla och på kommunens webbplats.  Listan    bilagor
Det justerade protokollet är framlagt till påseende måndagen 19.12.2011 i kommunkansliet kl. 09.00 – 17.00.
Lappträsk 7.12.2011
Aino Villikka
Kommunfullmäktiges ordf.