Lappträsk kommun söker specialbarnträdgårdslärare

 

Bildningsväsendet i Lappträsk kommun lediganslår tjänsten som ordinarie specialbarnträdgårdslärare fr.o.m. 1.8.2014. Arbetsplatsen är i huvudsak Trolldalens daghem, men ansvarsområdet omfattar även två gruppfamiljedaghem. Arbetstiden är 38,25 timmar/vecka och övriga villkor i avtalet fastställs i enlighet med AKTA.

Av personen som väljs till tjänsten förutsätts kompetens i enlighet med Statsrådets förordning om behörighetsvillkoren för yrkesutbildad personal inom socialvården (608 / 2005 § 2). Trolldalens daghem är tvåspråkigt, varför vi förutsätter goda kunskaper i finska och svenska språket.

Personen, som väljs till tjänsten, ska förete ett utdrag ur brottsregistret i enlighet med Lagen om kontroll av brottslig bakgrund hos personer som arbetar med barn (504/2002). Dessutom bör den som väljs innan befattningens mottagande förete ett godtagbart läkarintyg över sitt hälsotillstånd.

Ansökningstiden går ut 26.5.2014 kl. 12.00. Till ansökningarna bör bifogas kopior över arbets- och studieintyg. Ansökningarna skickas inom utsatt tid till Bildningsnämnden i Lappträsk kommun, Lappträskvägen 20 A, 07800 Lappträsk. Märk kuvertet: specialbarnträdgårdslärare

Tilläggsuppgifter ger chefen för småbarnsfostran Kerstin Perttilä, tfn 050 520 3949 och tf. direktör för bildningsväsendet Marketta Takkala, tfn 050 543 9522.

Lappträsk 07.05.2014

Bildningsnämnden