Eventuell överflyttning av Lappträsk kommuns äldreomsorg till att skötas av Lovisa stad och Lappträsk kommuns samarbetsområde från och med 1.1.2015

Lovisa-Lappträsk samarbetsområde och äldreomsorgen inom Lappträsk kommun

Lovisa stad och Lappträsk kommuns samarbetsområde inom grundtryggheten grundades år 2010. Äldreomsorgen har dock kvarstått som Lappträsk kommuns egen verksamhet.

Lappträsk kommunstyrelse beslöt 19.8.2013 föreslå för Lovisa stad att kommunerna påbörjar förhandlingar om eventuell överflyttning av Lappträsk kommuns äldreomsorg till att skötas av Lovisa stads och Lappträsk kommuns gemensamma samarbetsområde, så att en förflyttning kunde förverkligas från och med 1.1.2015.

Förhandlingsarbetsgruppens utnämnande och uppgifter

Vardera kommunen utsåg medlemmar till förhandlinsarbetsgruppen. Lappträsk kommuns representanter har varit kommunstyrelsens II viceordförande/ grundtrygghetssektionens ordförande Arto Kujala, medlem i kommunstyrelsen/grundtrygghetssektionen Benny Engård, kommundirektör Christian Sjöstrand/Tiina Heikka samt grundtrygghetsdirektör Görel Fabritius. Lovisa stads representanter har varit stadsfullmäktiges ordförande Arja Isotalo, grundtrygghetsnämndens ordförande Patrik Stenvall, servicechef för seniorer Lisbeth Forsblom, grundtrygghetscentralens ekonomieplanerare Annette Povenius, ledande läkare Tero Taipale samt grundtrygghetsdirektör Carola Klawér.

Förhandlingsarbetsgruppen har sammankommit cirka en gång i månaden under tiden 20.11.2013 – 6.5.2014. Gruppen har gjort ett utkast till avtal gällande äldreomsorgen för samarbetsområdet, samt utkast till ett serviceavtal. Enligt avtalsutkastet skulle äldreomsorgens funktioner samt 28 personers arbetsuppgifter övergå från Lappträsk kommun till Lovisa stad från och med 1.1.2015.

Politiskt beslutsfattande och fortsatta planer

Förhandlingsarbetsgruppen har slutfört sin uppgift. Utkasten förs till kommunerna för beslut under maj – juni månad. Efter besluten kan arbetet med att skapa gemensamma serviceprocesser inom samarbetsområdet fortsätta på tjänstemannanivå i vardera kommunen.

Tilläggsuppgifter ges av
Lappträsk grundtrygghetsdirektör Görel Fabritius, tfn 019 510 860, gorel.fabritius@lapinjarvi.fi

Lovisa grundtrygghetsdirektör Carola Klawér, tfn 0440 555 360, carola.klawer@loviisa.fi