Lappträsk kommun söker en heltidsanställd PROJEKTKOORDINATOR

till projektet Traditionstalko. Lappträsk är en delförverkligare i det landsomfattande Välmående utrymmen – projektet, som får finansiering genom Social- och hälsovårdsministeriets europeiska strukturfonder.

Projektkoordinatorn ansvarar för delprojektets hela process och dess utveckling och planering i Lappträsk tillsammans med arbetsgruppen. Till uppgiften hör att följa utvecklingen i processen, utdelning av arbetsuppgifter och handledning. Koordinatorn ansvarar för projektets bokföring, rapportering och kontakt till de andra delförverkligarna. Koordinatorn är i nära kontakt till kommunens sektorer och kontaktperson till traditionsbyggnadsverkstäder i yrkeshögskolan Xamk. Koordinatorn deltar också alltid vid behov i alla åtgärder som förverkligas inom projektet.

Som Projektkoordinator behöver du minst lämplig högre YHS-utbildning (t.ex. samhällspedagog eller inom sociala området) samt erfarenhet av att administrera och leda projekt. Arbetserfarenhet inom det sociala området, handledarerfarenhet och kommunal administration ses som fördel. Koordinatorn ska ha egna idéer, beredskap att uppträda, god organisations- och nätverksförmåga, stresstålighet, socialt sinnelag och förmåga att komma överens med olika människor samt vilja att skapa delaktighet och empatiskt sinnelag.

Vi förutsätter att du har flytande muntliga och skriftliga kunskaper i finska och vi värdesätter annan språkkunskap.

Lappträsk kommun blir en människo-orienterad kommun, där servicen planeras och förverkligas människoorienterat. Vi värdesätter om din inställning till arbetet är människoorienterat och att du är utvecklingsvillig.

Arbetet börjar enligt avtal så snart som möjligt och räcker till 31.10.2020. Lön 2500 €/mån. Arbetsavtalet undertecknas efter att kommunen erhållit skriftligt finansieringsbeslut. Till ansökningarna bifogas kopior av behörighetsintyg samt meritförteckning och sänds till Kommunstyrelsen i Lappträsk, Lappträskvägen 20 A, 07800 Lappträsk, märk kuvertet ”Projektkoordinator”. Ansökningen bör vara oss tillhanda senast 13.11.2017 kl. 16.00.

Prövotiden är 4 mån.

Tilläggsuppgifter ger kommundirektör Tiina Heikka, 044 720 8686 eller tiina.heikka@lapinjarvi.fi. Du kan bekanta dig med Lappträsk kommun vid adress www.lapinjarvi.fi.

Lappträsk kommun är en rökfri arbetsplats.