Lappträsk kommun söker en deltids (60 %) ARBETSLIVSCOACH

till projektet Traditionstalko. Lappträsk är en delförverkligare i det landsomfattande Välmående utrymmen – projektet, som får finansiering genom Social- och hälsovårdsministeriets europeiska strukturfonder.

Arbetslivscoachen ser till att människorna som deltar i projektet får en lämplig plats och uppgift. Coachen intervjuar personerna som deltar i projektet och planerar formen av deltagandet tillsammans med dem. Hen ansvarar för hur uppgifterna blir fördelade bland deltagarna. Arbetslivscoachen är också kontaktperson till yrkeshögskolan Laurea, där studerande arbetar med projekt gällande de arbetslösas behov.

Det skulle vara bra om arbetslivscoachen har arbetserfarenhet av att arbeta med olika människor, ha ett rappt sinnelag och interaktionsförmåga i olika situationer samt förståelse, flexibilitet och problemlösningsförmåga. Det ses som en fördel om du har utbildning och arbetserfarenhet av projektarbete. Egen bil är nödvändig. Vi hoppas att du kommunicerar ledigt på finska och svenska.

Lappträsk kommun blir en människo-orienterad kommun, där servicen planeras och förverkligas människoorienterat. Vi värdesätter om din inställning till arbetet är människoorienterat och att du är utvecklingsvillig.

Arbetet börjar enligt avtal så snart som möjligt och räcker till 31.10.2020. Lön 1322 €/mån och arbetstiden 22,5 h/vecka. Arbetsavtalet undertecknas efter att kommunen erhållit skriftligt finansieringsbeslut.

Till ansökningarna bifogas kopior av behörighetsintyg samt meritförteckning och sänds till Kommunstyrelsen i Lappträsk, Lappträskvägen 20 A, 07800 Lappträsk, märk kuvertet med ”Arbetslivscoach”. Ansökningen bör vara oss tillhanda senast 13.11.2017 kl. 16.00.

Prövotiden är 4 mån.

Tilläggsuppgifter ger kommundirektör Tiina Heikka, 044 720 8686 eller tiina.heikka@lapinjarvi.fi. Du kan bekanta dig med Lappträsk kommun vid adress www.lapinjarvi.fi.

Lappträsk kommun är en rökfri arbetsplats.