Lappträsk kommun söker en deltidsanställd (30 %) PLANERARE

till projektet Traditionstalko. Lappträsk är en delförverkligare i det landsomfattande Välmående utrymmen – projektet, som får finansiering genom Social- och hälsovårdsministeriets europeiska strukturfonder.

Planeraren ansvarar för projektets utveckling och att driva projektet framåt under projekttiden tillsammans med projektkoordinatorn. Planeraren ansvarar speciellt för projektets kommunikationsplanering samt för att utveckla det framtida konceptet för bibliotekets övrevåning och marknadsföring tillsammans med övriga medverkande och deltagare i projektet. Planeraren sköter om samarbetet med mediestuderande i yrkeshögskolan Metropolia, som dokumenterar projektet och ordnar digitarina-arbetsverkstäder.

Planeraren behärskar det visuella området och har förmåga att behärska stora helheter. Samarbetsförmåga, idérikedom och kännedom om processarbete – att utföra uppgifter från början till slut är en viktig förmåga i detta arbete. Vi förutsätter att du har utbildning och erfarenhet av kommunikation, koncept- och projektarbete eller inom tjänstedesign. Vi förutsätter att planeraren har förmåga att komma överens med olika människor, erfarenhet av delaktighetsbaserad styrning i projekt och förståelse för förändrat arbetsliv.

Lappträsk kommun blir en människo-orienterad kommun, där servicen planeras och förverkligas människoorienterat. Vi värdesätter om din inställning till arbetet är människoorienterat och att du är utvecklingsvillig.

Arbetet börjar enligt avtal så fort som möjligt och räcker till 31.10.2020. Lön 738,88 €/mån och arbetstiden 14,5 h/vecka. Arbetsavtalet undertecknas efter att kommunen erhållit skriftligt finansieringsbeslut.

Till ansökningarna bifogas kopior av behörighetsintygen samt meritförteckning och skickas till Kommunstyrelsen i Lappträsk, Lappträskvägen 20 A, 07800 Lappträsk, märk kuvertet med ”Planerare”. Ansökningen bör vara oss tillhanda senast 13.11.2017 kl. 16.00.

Prövotiden är 4 mån.

Tilläggsuppgifter ger kommundirektör Tiina Heikka, 044 720 8686 eller tiina.heikka@lapinjarvi.fi. Du kan bekanta dig med Lappträsk kommun vid adress www.lapinjarvi.fi.

Lappträsk kommun är en rökfri arbetsplats.