Fullmäktige sammanträder 15.11.2017 kl.18.30 i Kirkonkylän koulus matsal

Fullmäktige i Lappträsk sammanträder onsdagen 15.11.2017 med början kl. 18.30 i Kirkonkylän koulus matsal, Skolvägen 16, 07800 Lappträsk. Möteskallelsen är till påseende på kommunens webbplats..
Det justerade protokollet är framlagt till påseende måndagen 20.11.2017 i kommunkansliet kl. 09.00 – 17.00.

Lappträsk 8.11.2017
Sauli Silfvast
Fullmäktiges ordförande