Gemensam välfärdsplan för Lappträsk och Lovisa

Du, Lappträskbo, har en möjlighet att påverka planeringen av hälsa och välfärd i kommunen genom att säga din åsikt om kommunens välfärdsplan.

Det nu framlagda dokumentet är ett förslag till gemensam välfärdsplan för Lovisa stad och Lappträsk kommun. Den slutliga versionen behandlas i fullmäktige i båda kommuner.

Elektronisk svarsblankett:

Kommunen hoppas att du som kommuninvånare tar ställning till utkastet till välfärdsplan och bidrar med din åsikt senast den 14.11.2017 genom att fylla i den elektroniska svarsblanketten. Det går också att läsa planen i biblioteken och i samservicepunkten i Lappträsk. På de här platserna kan du också fylla i en pappersversion av svarsblanketten.

All respons bifogas till utkastet till välfärdsplan och arbetsgruppen för välfärd beaktar responsen i planeringen.