LAPPTRÄSK KOMMUN söker teknisk direktör i tjänsteförhållande t.o.m. 28.2.2020

 

Tekniska direktören leder tekniska sektorn och är medlem i kommunens ledningsgrupp.  Till tekniska sektorn hör bl.a. förvaltning, underhåll och byggande, fastighetsunderhåll, skötsel av kommunens infrastruktur och vattentjänst. Tekniska direktören fungerar som föredragande och sekreterare i tekniska nämnden och är förman till två personer.

Den sökande kan ge löneanspråk. I tjänsten följs villkor enligt tekniska avtalet.

Vi förutsätter:

–          lämplig högskoleutbildning eller motsvarande utbildning.

–          kunnande inom tekniska väsendet, vattentjänster och kommunalförvaltning

–          ledarfärdigheter

–          kunskap i båda inhemska språken

–          människoorienterat verksamhetssätt

Vi önskar

-erfarenhet inom kommunala tekniska sektorn

Lappträsk kommun är en rökfri arbetsplats.

Visstidsanställningen beror på organisering av uppgifterna inom tekniska väsendet på viss tid.

Ansökningarna skickas till Lappträsk kommun, Lappträskvägen 20 A,  07800  LAPPTRÄSK kuvertet märkt med ”Teknisk direktör”.

Ansökningarna ska vara oss tillhanda måndagen 3.11.2017 kl. 12.00.  Tjänsten besätts för tiden  1.1.2018 – 28.2.2020.

På frågor angående tekniska direktören svarar kommundirektör Tiina Heikka, tel. 044-720 8686.

Du kan bekanta dej med kommunen vid adress www.lapptrask.fi.