Korsbro områdets kungörelse

Ändring och utvidgning av detaljplanen för Korsbron, FÖRSLAGSFASEN

Den tekniska nämnden i Lappträsk har vid sitt möte 27.10.2021 § 68 beslutat att göra det förslag till planändring och planutvidgning som nämns i rubriken offentligt framlagt i enlighet med MarkByggL 65 § och MarkByggF 27 §.

Kommunen har som mål att uppdatera den nuvarande detaljplanen för området kring Korsbrovägen och samtidigt utvidga den österut och västerut. Avsikten är att området ska bli en attraktiv helhet för näringslivets behov intill goda trafikförbindelser.

Det material som gäller planförslaget finns tillgängligt på samservicestället för kommunhuset i Lappträsk samt på kommunens webbplats på adressen http://www.lapinjarvi.fi under perioden 1.12.-31.12.2021.

Eventuella skriftliga åsikter (anmärkningar) ska lämnas till påseende under tiden för framläggande på adressen: Tekniska nämnden i Lappträsk, Lappträskvägen 20 A, 07800 LAPPTRÄSK eller kunta@lapinjarvi.fi.

Planen utarbetas av Karttaako Oy, Jarmo Mäkelä, jarmo.makela@karttaako.fi, tfn 0400 220082. Kommunens kontaktperson är tekniska direktören Kristiina Tikkala, kristiina.tikkala@lapinjarvi.fi, tfn 044 720 8652.

TEKNISKA NÄMNDEN I LAPPTRÄSK

30.11.2021

Lappträsk Korsbro Ändring och utvidgning av detaljplanen 151021

Bilaga 1 Lappträsk Korsbro Program för deltagande och bedömning 141220 uppdaterat 151021

Bilaga 2 Lappträsk Korsbro NATURUTREDNING

Bilaga 3 Arkeologisk inventering av området Korsbron i Lappträsk 2021

Bilaga 4 Lappträsk Korsbro Promemoria om arbetsförhandlingar 210921

Bilaga 5 Lappträsk Korsbro Sammanfattning av utlåtanden 151021

Bilaga 6 Blankett_för_uppföljning_av_detaljplanen