Lappträsk kommundirektör förslag till fullmäktige

Kommunstyrelsen beslöt på sitt möte 29.11.2021 föreslå för fullmäktige, att justitie magister, politices kandidat Jarkko Sorvanto väljs till kommundirektör i Lappträsk.

Fullmäktige sammanträder 8.12.2021.