Fullmäktige sammanträder 8.12.2021 kl.18.00 på Församlingshemmet i Lappträsk

Fullmäktige i Lappträsk sammanträder onsdagen 8.12.2021 med början kl. 18.00 i Församlingshemmet i Lappträsk, Lappträskvägen 24 b, 07800 Lappträsk. Möteskallelsen är till påseende på kommunens webbplats..
Det justerade protokollet publiceras på kommunens webb-plats under tiden 13.12.2021-18.1.2022

Lappträsk 1.12.2021
Päivi Lempiö
Fullmäktiges ordförande