Invånare på privat vårdenhet i Lappträsk har smittats av coronaviruset

En invånare i ett privat vårdhem som erbjuder dygnetruntvård i Lappträsk har smittats av coronaviruset. Detta är det första konstaterade fallet av smitta hos en invånare i en vårdenhet i Lappträsk.

Spårning av smittkedjan pågår. Invånaren har inte varit i kontakt med de övriga invånarna. Läkaren som ansvarar för smittsamma sjukdomar bedömer vilka i den ifrågavarande enheten som kommer att testas.

För att trygga invånarnas integritet berättar vi inte närmare vilken enhet det gäller. Närstående till invånarna och personalen kommer att kontaktas och de får direktiv om tillvägagångssätten i ärendet.