Info 15.12.2020

Begränsningar och rekommendationer på grund av coronapandemin i Lappträsk fram till den 10.1.2021

En invånare i ett privat vårdhem som erbjuder dygnetruntvård i Lappträsk smittades förra veckan av coronaviruset. Smittkedjan har spårats. Invånaren har inte varit i kontakt med andra invånare. Enligt bedömningen från läkaren som ansvarar för smittsamma sjukdomar har omfattande tester tagits på både invånarna i den lilla enheten i fråga samt den utsatta personalen. Inga flera fall av smitta eller vidare smitta har upptäckts i dessa screeningtester. De exponerade har satts i karantän i enlighet med lagen om smittsamma sjukdomar. Situationen övervakas aktivt och vid behov fortsätter testningen på bedömning av läkaren som ansvarar för smittsamma sjukdomar. För att trygga invånarnas integritet berättar vi inte närmare vilken enhet det gäller. Närstående till invånarna och personalen har kontaktats och fått direktiv om tillvägagångssätten i ärendet.

För att förhindra spridning av infektioner uppmanar vi kommuninvånarna att följa begränsningarna och rekommendationerna.

Följande begränsningar har förlängts till den 10.1.2021:

· Ungdomsarbetet fungerar endast på distans som digiunkkan.

· Alla kommunens idrottsutrymmen är stängda (konditionssalen, pakkaamo, idrottshallarna). Det rekommenderas att privata aktörer stänger motsvarande idrotts- och fritidsutrymmen.

· All organiserad hobbyverksamhet inomhus (även konstutbildning) och utomhus, hobbyverksamhet för över 20-åringar har avbryts. Alla turer på uteplaner för hobbyverksamhet för över 20-åringar har ställts in. Det rekommenderas att privata aktörer gör motsvarande.

· Biblioteks- och kulturtjänster arrangeras på ett annorlunda sätt så att biblioteket övergår till upphämtningstjänst och tjänsten ges på distans,

· Evenemang inom kulturväsendet ordnas inte

· Det rekommenderas fortsättningsvis användning av ansiktsmasker för alla personer som besöker kommunens enheter. Det betyder t.ex. personer som hämtar och söker barn från daghemmet samt också kommunens egen personal när de besöker andra enheter än den egna.

· Lappträsk kommun arbetar i huvudsak på distans i alla sådana uppgifter där det tillfälligt är möjligt. Personalen föjer rekommendationer för säkerhetsavstånd och användning av ansiktsmask.

· Vi tar inte emot gäster i kommunens utrymmen, förutom Tallmogården. Besök på äldreboende enheter sker alltid enligt överenskommelse med vårdpersonalen per telefon, endast 1 gäst åt gången/klient. Kommunkansliet betjänar kunderna i huvudsak per e-post kunta@lapinjarvi.fi och per telefon 019 510 860. Kommunkansliet är stängt t.o.m den 10.1.2021.

Vi rekommenderar fortfarande starkt att inga sammankomster eller familjefester med mer än 10 personer ordnas.

Fortfarande ber vi att företag kommer med att bekämpa spridningen av coronaviruset och använder ansiktsmask i kundbetjäning.

Ledningsgruppen i Lappträsk kommun följer noggrant med utvecklingen av coronasituationen och vidtar nödvändiga åtgärder vid behov