Vill du träna under jul – låna gymutrustning

Utrustning för hemmabruk lånas ut från civiltjänstcentralens konditionssal onsdagen den 16.12. och torsdagen den 17.12. mellan kl 13.30-15.30. Returnering av utrustningen tordagen den 7.1. kl 13.30-15.30.