Kungörelse: Ändring och utvidgning av detaljplanen för Korsbron

Tekniska nämnden i Lappträsk har vid sitt möte den 8.12.2020 § 67 godkänt inledandet av ändring och utvidgning av detaljplanen som nämns i rubriken och deltagande- och bedömning (PDB) i enlighet med § 63 i MBL. Kommunens mål är att uppdatera den aktuella detaljplanen för Korsbro området och samtidigt utvidga planen mot öster och väster. Området är avsett att bilda en attraktiv helhet för företagslivets behov med bra transportförbindelser.

Materialet för deltagar- och bedömningsprogrammet finns till påseende i samservicepunkten i kommunkansliet i Lappträsk och på kommunens webb-plats på adressen http://www.lapinjarvi.fi mellan 15.12.2020-15.1.2021.

Eventuella skriftliga åsikter ska lämnas in under tiden den är för påseende till adressen: Tekniska nämnden i Lappträsk, Lappträskvägen 20 A, 07800 Lappträsk eller kunta@lapinjarvi.fi.

Planen har utarbetats av Karttaako Oy, jarmo.makela@karttaako.fi, tel. 0400 220082. Kommunens kontaktperson är tekniska direktören Kristiina Tikkala, kristiin.tikkala@lapinjarvi.fi, tel. 044 720 8652.

 

TEKNINSKA NÄMNDEN I LAPPTRÄSK

14.12.2020

Lapinjärvi Ristisilta OAS 141220

Lapinjärvi Ristisilta Luontoselvitys 111220