INBJUDAN Välkommen till bildningsväsendets människoorienterade arbetsverkstad

Nu börjar utvecklingen av Lappträsk kommuns människoorienterade bildningsväsende. Välkommen till arbetsverkstaden.

Människoorienterad arbetsverkstad ordnas i matsalen i Kirkonkylän koulu 3.11.2016 kl. 18.00.

Arbetsverkstaden är avsedd för alla kommuninvånare i alla åldrar och för alla intressenter.

Alla med och planera människoorienterade bildningsväsendet i Lappträsk.

Alla som vill, kan delta i planeringen och i förverkligandet av servicen i vår människoorienterade kommun.

Styrgruppen människoorienterade bildningsväsendet.