Byggnadsinspektören är anträffbar också i Lappträsk

Byggnadsinspektören är anträffbar också i Lappträsk

Från och med 19.10.2016 är byggnadsinspektör Pekka Poittinen anträffbar på kommunkansliet i Lappträsk enligt tidsbeställning på förhand på onsdagar från kl. 14:00 framåt. Tidsbeställning per e-post senast föregående veckas fredag på adressen pekka.poittinen@loviisa.fi. I samband med tidsbeställningen är det önskvärt att meddela fastighetsbeteckningen eller åtminstone byggnadsplatsens adress.

 

Byggnadstillsynens kontaktuppgifter: http://loviisa.fi/sv/service/byggande/byggnadstillsyn