Fullmäktige sammanträder 19.10.2016 kl.18.30 på Lindarås

Kommunfullmäktige i Lappträsk sammanträder onsdagen 19.10.2016 med början kl. 18.30 på Lindarås, Lokaltået 28, 07840 Lindkoski. Möteskallelsen är till påseende på kommunens anslagstavla och på kommunens webbplats..

Det justerade protokollet är framlagt till påseende måndagen 24.10.2016 i kommunkansliet kl. 09.00 – 17.00.

Lappträsk 12.10.2016
Christina Mickos
Kommunfullmäktiges ordf.