INBJUDAN Klockarparkens planeringskväll

Klockarparken: mötesplatsen mellan generationer, inlärningsmiljö och lekplats samt terapiplats.

Onsdagen 26.10.2016 kl. 18.00 har vi en diskussionskväll i Kirkonkylän koulu, där grönområdesplanerare Monica Äijälä presenterar hur vårt projekt framskrider och visar en planeringsskiss över Klockarparken. Skissen utgör grund för byggprojektet.

På kommunens webbplats under linken //paatoksenteko hittas tekniska nämndens protokoll 11.10.2016 § 68, där finns kommentarer och i bilagan planeringsskissen.

Välkommen och berätta din åsikt gällande projektets fortsatta planering.

Styrgruppen människoorienterade tekniska väsendet.