Lappträsk kommun söker timlärare i huvudtjänst till förberedande undervisning för flyktingar

Lappträsk söker tillfällig timlärare i huvudtjänst, med två månaders prövotid, till förberedande undervisning för flyktingar. Arbetet börjar enligt avtal, vi strävar efter att starta gruppen redan under 2016. Arbetsförhållandets längd bestäms på basen av starttiden. Placeringsplatsen är Lappträsk. För att sköta uppgiften framgångsrikt är det en fördel att ha erfarenhet av S2-undervisning eller undervisning för flyktingar.

Behörighetsvillkor är lärare för grundläggande utbildning eller speciallärarbehörighet. Undervisningsskyldighet är 24 h/vecka.

I valet beaktas sökandes vilja och färdighet att samarbeta och att utveckla undervisningen, kommunikationskunskaper, flexibilitet och anpassning till arbetsgemenskapen. Valet görs på basen av behörighet och intervju. Det räknas som merit att sökande behärskar båda inhemska språken (finska, svenska).

Ansökningarna skickas till jouni.piippo@lapinjarvi.fi eller Lappträsk kommun, Jouni Piippo, Lappträskvägen 20A, 07800 Lappträsk och bör vara tillhanda senast 2.11.2016 kl. 15.00. Till ansökningarna bör bifogas kopior över studieintyg och meritförteckning. Ifall det inte finns behöriga sökanden, kan vi välja en icke behörig.

Eventuella intervjuer görs 7-9.11.2016.

Den valda ska förete ett utdrag ur brottsregistret i enlighet med lagen 504/2002 inom 30 dagar från delfåendet av beslutet.

Tillägguppgifter ger direktör för bildningsväsendet Jouni Piippo, 050-543 9522.

Lappträsk 18.10.2016

Bildningsväsendet