Ge din åsikt gällande stängning av konditionssalen i anslutning till Civiltjänstcentralen

En ny konditionssal har färdigställts i Lappträsk kommun som invigs hösten 2021. Lokalens placering i kyrkbyns centrum har ämnat till att öka mötet mellan människor i olika åldrar och förbättra tillgängligheten av konditionssalen från alla delar av kommunen.

Det finns även ytterligare en konditionssal i kommunen, som ligger i anslutning till Civiltjänstcentralen (det så kallade gamla gymmet). Budgeten för 2021 har tagit ställning till fortsatt användning av det gamla gymmet och skisserat att det inte är motiverat att behålla två konditionssalar i en så liten kommun som i Lappträsk.

Bildningsnämnden kommer att ta ställning till nedläggningen av konditionnsalen som är i samband till Civiltjänstcentralen vid sitt möte den 9.3.2022.

Nu vill vi höra din åsikt.

Besvara enkäten senast måndagen den 28.2.2022.

 

Länk till enkäten hittas här (endast på finska)