I Lovisa och Lappträsk begränsas givandet av beslut om isolering – agera enligt normal sjukledighetspraxis

Lovisa stads myndigheter för smittsamma sjukdomar begränsar givandet av beslut om isolering på grund av rådande belastande coronavirusläge. Om man får ett positivt resultat i coronavirustest ska man agera enligt normal sjukledighetspraxis.

Omikronvarianten förorsakar betydligt med smittor redan innan symptomen börjat och majoriteten av fallen av fortsatt spridning har skett i det skedet då myndigheterna får veta om testresultatet. Sålunda finns det ingen motivering för beslut om isolering för att förhindra fortsatt spridning. Myndigheten för smittsamma sjukdomar får överhuvudtaget inte kunskap om smittfall som konstaterats med hemtest.

Från och med 4.2.2022 kontaktar hälsovårdscentralen av dem som fått ett positivt laboratorietest endast över 60-åringar och anställda inom social- och hälsovårdsbranschen. Se på Lovisa stads webbplats vem ska gå på ett laboratoriebekräftat test. Till målgruppen hör till exempel gravida personer, personer som på grund av sin sjukdom hör till en riskgrupp samt anställda inom social- och hälsovårdsbranschen. Kontrollera även på webbplatsen om du hör till riskgruppen för blodpropp. Följ anvisningarna och ta kontakt med coronaskötaren om du hör till riskgruppen för blodpropp: www.loviisa.fi/sv/coronavirustest

Om du får ett positivt resultat i ett coronavirustest ska du agera enligt din arbetsgivares eller din studieorts normala förfaranden vid sjukledighet, det vill säga gör lika som du skulle vara tvungen att bli hemma från jobbet eller skolan då du smittats av till exempel vanlig förkylning. Behovet av att ersätta inkomstbortfall förorsakar ingen grund för att sätta en person i isolering. Om du kan med arbetsgivarens tillstånd vara frånvarande med egen anmälning på grund av sjukdom utan ett separat intyg om sjukledighet, rekommenderar myndigheterna för smittsamma sjukdomar att utnyttja denna möjlighet.

I Lovisa har man redan tidigare gett upp omfattande spårning av personer som exponerats för coronaviruset och därmed också sättande i karantän. Spårningen har fokuserats på hälsovårdens enheter, omsorgsanstalter och boendeenheter för riskgrupper. Vad gäller spårning av smittor och testning följer man Institutet för hälsa och välfärds (THL) anvisning ”Coronatest och undvikande av kontakter i områden där testningen och spårningen är överbelastade”: https://thl.fi/sv/web/infektionssjukdomar-och-vaccinationer/aktuellt/aktuellt-om-coronaviruset-covid-19/symtom-och-behandling-coronaviruset/coronatest-och-undvikande-av-kontakter-i-omraden-dar-testningen-och-sparningen-ar-overbelastade

Ytterligare uppgifter om anvisningarna för karantän och isolering finns på Lovisa stads webbplats på adressen www.loviisa.fi/sv/anvisningar-for-karantan-och-isolering/