Hur mår du? Lovisa och Lappträsk kartlägger sina invånares välfärd med en enkät

Lovisa stad och Lappträsk kommun reder med enkäten ut sina invånares välfärd. Syftet med enkäten är att höra invånarna och att få resultat som berättar om subjektiv välfärd.

– Lovisabornas och Lappträskbornas synpunkter och upplevelser av välfärd ger värdefull information för att stödja arbete med att främja hälsa och välfärd, konstaterar Lovisa stads välfärdsplanerare Päivi Hämäläinen.

Enkätens resultat utnyttjas i upprättande av en gemensam välfärdsöversikt 2021 för Lovisa stad och Lappträsk kommun.

I enkäten frågas det bland annat hur belåtna invånarna är med sin livssituation och boendemiljö samt hur coronavirustiden har inverkat på välfärden. Som en del av enkäten reder man också ut invånarnas åsikter om hur hemkommunen har lyckats med frågor som är viktiga för barn och unga samt vilka frågor som kräver utveckling. Lovisa och Lappträsk är samarbetspartner för UNICEFs modell för den Barnvänliga kommunen.

Välfärdsenkäten görs årligen. Den första enkäten gjordes våren 2021. Med enkäten samlar man in information från de olika områdena i Lovisa och Lappträsk enligt befolkningsgrupper.

Enkäten som är öppen för alla kan besvaras 1–20.2.2022.

Man kan svara på enkäten här

Man kan besvara enkäten i blankettform på papper också på följande ställen:

  • Lappträsk samservicepunkt, Lappträskvägen 20
  • Lappträsk huvudbibliotek, Klockarstigen 5