Fullmäktige sammanträder 3.4.2019 kl. 18.00 på ungdomsföreningslokalen Lindarås

Fullmäktige i Lappträsk sammanträder onsdagen 3.4.2019 med början kl. 18.00 på ungdomsföreningslokalen Lindarås, Lokaltået 28, 07840 Lindkoski. Möteskallelsen är till påseende på kommunens webbplats..
Det justerade protokollet är framlagt till påseende måndagen 8.4.2019 i kommunkansliet kl. 09.00 – 17.00.

Lappträsk 27.3.2019
Sauli Silfvast
Fullmäktiges ordförande