Bildningsväsendets understöd

Lappträsk kommun anslår följande understöd att sökas från bildningsnämnden senast 28.3.2019:

• Verksamhetsunderstöd
• Understöd för hembygdsarbete samt museer

Man kan även senast den 11.11.2019 kl. 14.00 mot kvitto söka följande understöd för utgifter som uppstått under tiden 1.11.2018-31.10.2019:

• Anskaffningar-/reparationsunderstöd
• Utbildningsunderstöd
• Talkounderstöd
• Årets idrottare, ung idrottare, kulturperson och Kunnon Kuntalainen

Ansökningarna jämte bilagor bör uppgöras på blankett. Blanketten och ansökningsdirektiv erhålls från kommungårdens samservice tel. 510 860 samt från kommunens internet-sidor www.lapinjarvi.fi.

Lappträsk 29.1.2019 Bildningsnämnden

Blanketter
Understöd