Kulturen är gemensam – ett öppet informationsmöte

Lovisa stads kulturtjänster ordnar tisdag 19.3.2019 klockan 17.30–19.30 ett informationsmöte som är öppet för alla. Där behandlas utvecklandet av samarbetet mellan kulturtjänsterna, kommunerna och föreningarna, utdelningen av de årliga kulturbidragen och samarbetsmöjligheterna med planen för kulturfostran Kulturstigen.

Vi från Lappträsk är inbjudna speciellt till programmets första delen:

kl. 17.30–18.30 Att dela ut verksamhetsmodeller för kulturpartnerskap. Marika Punamäki, Finlands Hembygdsförbund

Kommunerna och föreningarna behöver fungerande modeller för att bygga samarbete i den förändrade verksamhetsmiljön.

Finlands Hembygdsförbund rf utvecklade och samlade 2017–2018 god praxis och användbara modeller för samarbetet angående kulturtjänsterna mellan kommunsektorn och den tredje sektorn.

Den sakkunniga Marika Punamäki från Hembygdsförbundet besöker och berättar om de fungerande samarbetsmodellerna och det utförda utvecklingsarbetet

Varmt välkommen!

Harjurinteen koulu, (matsalen) Bangatan 1, 07900 Lovisa

19.3.2019 kl. 17.30–19.30

Se mera här!