Fullmäktige sammanträder 18.9.2019 kl.18.00 i Hilda Käkikosken koulu, Skolstigen 3, 07820 Porlom kl. 18.00

Fullmäktige i Lappträsk sammanträder onsdagen den 18.9.2019 med början kl. 18.00 i Hilda Käkikosken koulu, Skolstigen 3, 07820 Porlom. Möteskallelsen är till påseende på kommunens webbplats.

Det justerade protokollet är framlagt till påseende måndagen 23.9.2019 i kommunkansliet kl. 09.00 – 17.00.

Lappträsk 10.9.2019
Sauli Silfvast
Fullmäktiges ordförande