Lappträsk kommun startar en svenskspråkig marknadsföringskampanj

Hej Du !
Vi har mycket bra service på svenska i Lappträsk.
Vi borde berätta mera om vår svenskspråkiga service eller vad? Lappträsk kommun kommer att starta en svenskspråkig maknadsföringskampanj.
Vill du delta?